درباره یک شهر

یک شهر برای اولین بار فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات سوشال مارکتینگ در سال 94 آغاز نمود ولی با توجه به عدم کِشِش بازار تغییر کاربری داده و بر روی شیرپلاس متمرکز شد.

پس از مدتی تصمیمی از سوی مدیران مجموعه یک شهر اتخاذ شد که مبنی بر ایجاد سیستم جدید و بسیار قدرتمند تر از سیستم قبلی باشد.

همچنین اینبار سرویس های بسیار زیادی به خدمات اضافه شده است که بی شک شما را شگفت زده خواهد کرد…

در سری جدید یک شهر میتوانید نمایندگی دریافت نمایید و مستقیم بدون درگیر کردن خود برای کارها سود به دست آورید. جهت چگونگی این موضوع بخش آموزش وب سایت را مطالعه فرمائید.

با آرزوی توفیق و سلامتی

تیم یک شهر