در سال های اخیر بسیاری از صاحبان کسب و کار تلاش های زیادی کرده اند تا با روش های مختلف در زمینه‌ ی مشتری ‌یابی بتوانند قدم های مثبتی بردارند، اما متاسفانه نتیجه های خوبی نگرفته اند . نکته آزار دهنده برای آن ها این است که روزانه مشتریان زیادی به مجموعه ی آن ها […] ادامه مطلب